Vòi phun De-NOx (Khử NOx)

Hệ thống De-NOx sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các oxit nitơ NOx (NO, NO2) phát sinh trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong quá trình sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu, khí…).

Miên phí vận chuyển hàng trong nội thành Hà Nội. Liên hệ hotline 096.5511.655
Mô tả

Vòi phun De-NOx được ứng dụng trong :
          - Hệ thống khử NOx có chất xúc tác (SCR).
          - Hệ thống khử NOx không có chất xúc tác (SNCR).
          - Hệ thống khử NOx kết hợp.

* De-NOx có chất xúc tác (SCR - Selective Catalytic Reduction)
    - Chất khử và chất xúc tác gồm:
    + Chất khử: NH3 khan, NH3 dạng nước, hoặc dung dịch Urê [(NH2)2CO].
    + Chất xúc tác: Chất tạo thành V2O5/WO3/TiO2
    - Các phản ứng xảy ra trong quá trình khử NOx bằng chất xúc tác:
                             4NO + 4NH3 + O2 = 4N2 + 6H2O
                    2NO + (NH2)2CO +1/2O2 = CO2 + 2N2 + 2H2O

* De-NOx không có chất xúc tác (SNCR - Selective non-Catalytic Reduction) 
Công nghệ SNCR được sử dụng để loại bỏ oxit nitơ trong phạm vi nhiệt độ cao bằng cách phun trực tiếp chất khử vào trong lò hoặc vào ống dẫn của lò. Hiệu suất khử NOx có thể đạt được thông qua thời điểm chính xác phun trong khoảng nhiệt độ thích hợp.
- Chất khử: NH3 khan, NH3 dạng nước, hoặc dung dịch Urê [(NH2)2CO].

Ứng dụng :
Hệ thống De-NOx sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các oxit nitơ NOx (NO, NO2) phát sinh trong nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là trong quá trình sử dụng nhiên liệu hoá thạch (than đá, dầu, khí…). 
Các ứng dụng chủ yếu như sau:​
- Lò hơi công nghiệp.
- Lò đốt rác thải công nghiệp.
- Công nghiệp sản xuất gang thép.
- Công nghiệp sản xuất axit Nitric.
- Lò hơi turbine khí.
- Nhà máy xi măng...vv...

Công trình đã triển khai :

                       

Liên hệ:
CÔNG TY TNHH DTS QUỐC TẾ 
Địa chỉ: Số 63/71, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Hà Nội
Điện thoại: 0965.511.655 (Mrs.Lan - Trưởng phòng Kinh Doanh)      
Email: phongkinhdoanhdtsquocte@gmail.com       
Website: dtsquocte.vn / kiemsoatonhiem.com

 

zalo